یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال ALS4 900mm

خط کش دیجیتال نوری با رزولیشن پنج و یا یک میکرون پنج ولت با طول مفید 800میلیمتر
خط کش دیجیتال آتک سنسور900 میلیمتر