یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال ALS4 800mm

خط کش دیجیتال نوری با رزولیشن پنج و یا یک میکرون پنج ولت با طول مفید 1000میلیمتر
خط کش دیجیتال آتک سنسور1000 میلیمتر