یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال ALS4 750mm

خط کش دیجیتال نوری با رزولیشن پنج و یا یک میکرون پنج ولت با طول مفید 750 میلیمتر
خط کش دیجیتال آتک سنسور750 میلیمتر