یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال ALS4 600mm

خط کش دیجیتال اپتیک با رزولیشن پنج و یا یک میکرون پنج ولت با طول مفید 600 میلیمتر
خط کش دیجیتال آتک سنسور600 میلیمتر