یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال ALS4 250mm

خط کش دیجیتال نوری با رزولیشن پنج و یا یک میکرون پنج ولت با طول مفید 250 میلیمتر
خط کش دیجیتال آتک سنسور 250 میلیمتر