یک سوال بپرسید

خط کش دیجیتال90 سانت MLC320

خط کش دیجیتال مارک آتک سنسور ترکیه با کورس نامی 900 میلیمتر و رزولیشن پنج میکرون و مولتی ولت 5 تا 24 ولت
خط کش دیجیتال ترکیه  900 میلیمتر