یک سوال بپرسید

: خط کش دیجیتال 20 سانت MLC320

خط کش دیجیتال مارک آتک سنسور ترکیه با کورس مفید 200 میلیمتر رزولیشن پنج میکرون و ولتاژ 5 تا 24 ولت
خط کش دیجیتال آتکسنسور 200 میلیمتر