یک سوال بپرسید

نمایشگر آنالوگ OPKON-OP -MD4B-L-A-220

نمایشگر دیجیتال OPKON با ورودی آنالوک مناسب اتصال به خط کش های اهمی ( پتانسیومتری )
نمایشگر دیجیتال اپکن