یک سوال بپرسید

نمایشگر جنیکس jenix DSC803M

نمایشگر سه محور جنیکس مدل dsc803m