یک سوال بپرسید

نمایشگر آنالوگ با خروجی CANOPEN

نمایشگر با ورودی آنالوگ و خروجی CANOPEN جهت اتصال به رایانه و دو رله خروجی جهت کنترل دستگاه
ateksensor Analog measurement