یک سوال بپرسید

نمایشگر دیجیتال هایدن هاین vrz450

نمایشگر دیجیتال یک محور heidenhain مدل VRZ450 دارای سوکت گرد و مناسب اتصال به خط کش های سینوسی هایدن هاین
heidenhain VRZ450