یک سوال بپرسید

نمایشگر آنالوگ EPA300

نمایشگر دیجیتال با ورودی آنالوگ و چهار رله خروجی و ارتباط RS232 ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه
نمایشگر آنالوگ RS232