یک سوال بپرسید

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP94-4 Relay

نمایشگر دیجیتال یک محور ساخت شرکت AtekSensor ترکیه ، کوچک و جمع و جور و بسیار قدرتمند مناسب اتصال به خط کش اهمی و انواع ترانسدیوسر آنالوگ
نمایشگر دیجیتال ALP94