یک سوال بپرسید

نمایشگر دیجیتال Ateksensor- ALP44

نمایشگر دیجیتال با ورودی آنالوگ 0 تا 20 میلی آمپر با دو رله خروجی
Ateksensor ALP44-A