یک سوال بپرسید

کلت کفتراش گیر SK40 به 16

کلت کفتراش گیر SK40 مناسب کفتراش با سوراخ 16میلیمتر مارک STELLRAM
collet sk40 to 16mm