یک سوال بپرسید

کلت کفتراش گیر sk40 به یک اینج

کلت کفتراش گیر SK40 مناسب کفتراش با سوراخ یک اینچ مارک WIDIA ویدیا
 collet sk40 to 1 inch