یک سوال بپرسید

کلت فشنگی ER16 دنباله SK30 فازبلند

کلت فشنگی ER16با دنباله SK30ساخت شرکت KOSTA آلمان
کلت فشنگی SK30-ER16