یک سوال بپرسید

کلت فشنگی ER40 ایزو 40 مارک DEGERLI

کلت فشنگی ER40 با دنباله ایزو 40 یا NT40 ساخت شرکت دگرلی DEGERLI ترکیه
کلت فشنگی ER40 ایزو 40