خط کش اهمی چیست؟

نام مقاله : 
مستعار 
مجموعه مقالات خطکش اهمی
اتیکت روی عکس WWW.KANOONEABZAR.COM
محل آپلود عکس images/BLOG/ATEKSENSOR-RESISTIVE-SCALE/LINEAR-POSITION-TRANSDUCERS
عکس مقاله POTENTIOMETRIC LINEAR SCALE
توصیح خط کش اهمی
/h2 خطکش اهمی
خط کش اهمی به سنسورهای اندازه گیری طول که خرجی آنها تغییرات اهم است اطلاق می گردد. در حقیقت خط کش های اهمی سنسور هایی هستند که تغییرات طول را به تغییرات مقاومت اهمی تبدیل می کنند . مثلا یک خطکش اهمی چهار صد میلیمتری از نوع پنج کیلو اهم تغییرات طول از صفر تا چهار صد میلیمتر را به تغییرات مقاومت اهمی از صفر تا پنج کیلو اهم تبدیل می کند .
خط کش های اهمی شرکت Ateksensor ترکیه را اینجا ( خط کش اهمی ) ببینید .
عکس Potentiometric measurement
توضیحات خط کش پتانسیومتری

3/ خط کش ولتاژی
همانطور که میدانید خط کش اهمی در حقیقت یک پتانسیومتر است که مقاومت اهمی آن با تغییر طول تغییر می کند حال اگر این پتانسیومتر توسط یک ولتاژ ثابت تغذیه گردد خروجی بصورت تغییرات ولتاژ خواهد بود در این حالت تغییرات طول به تغییرات ولتاژ تبدیل می گردد و می گوییم خط کش نوع ولتاژی است . البته در عمل شرکت Ateksensor ترکیه یک برد الکترونیکی برای این منظور در نظر گرفته که این تقسیم ولتاژ را با در نظر گرفتن ملاحظات تکنیکی بصورت حرفه ای انجام دهد. خط کش های ولتاژی شرکت Ateksensor ترکیه را اینجا ( خط کش ولتاژی ) ببینید .
عکس Ateksensor absolute measurement
توضیحات خط کش آنالوگ ابسولوت

3/ خط کش جریانی 4 تا 20 میلی آمپر
خط کش های جریانی یا میلی آمپری در حقیقت تغییرات طول را به تغییرات جریان الکتریکی تبدیل می کنند . در این نوع خط کش ها تغییرات طول به تغییرات جریان از چهار تا بیست میلی آمپر تبدیل می گردد. در حقيقت بیس هر سه مدل ،خط کش اهمی است و با اضافه کردن یک کارت به نوع ولتاژی یا جریانی تبديل می گردد. خط کش های ولتاژی شرکت Ateksensor ترکیه را اینجا ( خط کش جریانی) ببینید .
عکس LINEAR POSITION TRANSDUCERS
توضیحات خط کش 4 تا 20 میلی آمپر

3/ ترانسدیوسر خطی
معمولا هر سنسوری که یک کمیت فیزیکی را به یک سیگنال استاندارد الکتریکی تبدیل نماید ترانسدیوسر TRANSDUCER می گوییم. بنابراین خطکش های جریانی و ولتاژی فوق ترانسدیوسر خطی هستند .
عکس LINEAR POSITION TRANSDUCERS
توضیحات ترنسدیوسر جابجایی
عکس لینک شود به صفحه خطکش های اهمی
3/ ترانسدیوسر طول
خط کش های اهمی سری LTM-A و LTP-A و LTC-A و LFR-A و LTR-A و LF و LT و LF و LFM از شرکت ATEKSENSOR ترکیه همگی ترانسدیوسر طول هستند بعبارت دیگر تغییرات طول یا میزان جابجایی را به یک سیگنال استاندارد( چهارتابیست میلی آمپر) تبدیل می کند
عکس Ateksensor length transducer
توضیحات ترنسدیوسر چهار تا بیست میلی آمپر

3/ ترانسدیوسر جابجایی
سنسوری که بتواند میزان جابجایی را اندازه بگیرد می تواند طول قطعه کار را اندازه بگیرد . وچون میزان جابجایی خطی مد نظر است پس سنسور خطی ، جابجایی و یا طول ، همگی به یک سنسور اشاره دارند linear position transducer.
عکس displacement transducer
توضیحات ترنسدیوسر 5 کیلو اهم

4/ ترانسدیوسر خطی آنالوگ
همانطور که می دانید ترانسدیوسر خطی میزان جابجایی را به سیگنال استاندارد الکترونیکی تبدیل می کند اگر سیگنال خروجی استاندارد از نوع آنالوگ Analog باشد ،می گوییم ترانسدیوسر خطی آنالوگ analog position transducer . ترانسدیوسر های خطی آنالوگ شرکت Ateksensor ترکیه را اینجا( )ببینید
عکس analog position transducer
توضیحات سنسور خطی 4 تا 20 میلی آمپر

4/ ترنسدیوسر خطی دیجیتال
ترانسدیوسر های خطی دیجیتال طیف وسیعی از سنسورهای خطی هستند . مرسوم ترین آنها دارای خروجی پالس مربعی بوده و معمولا از نوع افزایشی یا Incremental هستند . در مدلهای ابسولوت نیز از پروتکلهای متنوعی برای ارسال اطلاعات بصورت دیجیتال استفاده می شود . ترانسدیوسر های خطی دیجیتال را اصطلاحا خط کش دیجیتال می گوییم. شرکت Ateksensor ترکیه خط کش های دیجیتال متنوعی برای کاربرد های گوناگون ارایه کرده است این خطکش های دیجیتال را اینجا ( ) ببینید
عکس digital linear encoder
توضیحات سنسور خطی دیجیتال
عکس لینک شود به

4/ خط کش اهمی LTM
خط کش های سری LTM از شرکت Ateksensor ترکیه مناسب کاربرد های عمومی است و در سه مدل اهمی ، ولتاژی و جریانی چهار تا بیست میلی آمپر عرضه می گردد. این سری خطکشهای اهمی تا طول ۱۰۰۰ میلیمتر قابل ارائه است. خط کش های سری LTM شرکت Ateksensor را اینجا ()ببینید.
عکس Ateksensor LTM sensor
توضیحات خط کش اهمی میله وسط

4/ خطکش اهمی LTP
خط کش های اهمی سری LTP خط کش هایی یا مقطع گرد هستند و در دو سر خود قرقری ball joint دارند . این قرقری ها باعث میشود تا خط کش بتواند انحراف هایی را تا میزان ۶۰ درجه تحمل نماید . این خطکشهای اهمی تا طول ۱۰۰۰ میلیمتر قابل ارائه است. و در سه مدل اهمی ، ولتاژی و جریانی چهار تا بیست میلی آمپر عرضه می گردد. خط کش های سری LTP شرکت آتک سنسور را اینجا ()ببینید.
عکس
توضیح

4/ خط کش اهمی LTC
این سری از خط کش های اهمی با مقطع چهار گوش و داشتن قرقری در دو سر آن تا طول هزار میلیمتر قابل ارائه است. و در سه مدل اهمی ، ولتاژی و جریانی 4 تا 20 میلی آمپر قابل عرضه است.
خطکش های سری LTC را .....ببینید.
عکس
توضیح

4/ خط کش اهمی LTK
در صنعت از خط کش های اهمی شرکت Ateksensor ترکیه استقبال خوبی شده است . همانطور که ملاحظه نمودید خط کش های سری LTM و LTP و LTC وقتی باز می شود بیش از دو برابر کورس مفیدشان طول دارند . در بعضی از کاربرد ها که فضا محدود است این موضوع خوشایند نبوده و شرکت ATEKSENSOR با ارائه خط کش سری LTK این موضوع را بهبود داد . این خطکش ها اصطلاحا خط کش اهمی کالسکه ای یا کشویی یا هد از بغل نیز نامیده می شود.خطکش های سری LTK را ....ببینید
عکس Rodless LINEAR POSITION TRANSDUCER
توضیحات خط کش اهمی کالسکه ای

4/ خط کش اهمی LT
خط کش های مینیاتوری سری LT شرکت Ateksensor ترکیه مناسب کاربردهایی با فضای محدود است این خط کش ها از طول یک سانت تا حداکثر سی سانت تولید می گردد . این سری از خط کش ها نیز با خروجی اهمی و جریانی و ولتاژی در دسترس است . خط کش های آماده فروش از این سری را بببنید.
عکس Small Structure transducer
توضیحات خط کش اهمی کوچک

4/ خط کش اهمی LTR
خط کش های سری LTR از نظر ابعادی بسیار شبیه خط کش های LT هستند با این تفاوت که خط کش های سری LTR دارای یک فنر برگشت دهنده نیز هستند ( تقریبا مثل ساعت های میکرومتری تراشکاری ) . سیگنال خروجی این خطکش ها نیز بصورت اهمی ، چهار تا بیست میلی آمپر، و ولتاژی صفر تا ده ولت قابل انتخاب است . خط کش های سری LTR موجود و آماده فروش است .
عکس small position transducer
توضیحات ترنسدیوسر خطی کوچک

4/ خط کش اهمی LF
خط کشهای سری LF شرکت Ateksensor ترکیه نیز از نوع خطکشهای باریک و ظریف است و مناسب فضاهای کوچک . این خط کشها شبیه به خط کش LT است با این تفاوت که خط کش LT در هر دو طرف شافت دارد ولی سری LF فقط در یک طرف شفت دارد . این سری از خطکش های اهمی از طول یک سانت تا سی سانت عرضه می گردد . تعدادی از خطکش های LF را ببینید
عکس displacement sensor
توضیحات سنسور فاصله

4/ خط کش اهمی LFR
خط کش سری LFR نوع فنر دار خط کش LT است این فنر باعث برگرداندن شفت خطکش بسمت بیرون می گردد .خط کش های سری LFR شرکت Ateksensor ترکیه از طول یک سانت تا پانزده سانت قابل ارایه است. LFRببینید
عکس Ateksensor small linear transducer
توضیحات سنسور جابجایی مینیاتوری

4/ خط کش اهمی LFM
خطکش های باریک و جمع و جور سری LFM با طولهایی متنوع از یک سانتیمتر تا سی سانتیمتر مناسب کاربردهایی است که ممکن است راستای حرکت خطکش تغییر کند. این خطکش های اهمی با داشتن دو قرقری BALL JOINT در دو سر خود این انحرافات را تحمل می کند . این سری از خطکشهای اهمی از طول یک سانت تا سی سانت در دسترس است . رنج کامل خطکش های اهمی سری LFM را اینجا ببینید .
عکس most compact linear sensor
توضیحات کوچکترین خط کش اهمی

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 09121473023 تماس حاصل فرمایید .

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید

چاپ